Правила пользования


ПРАВІЛЫ    КАРЫСТАННЯ

СЕЛЬСКАЙ  БІБЛІЯТЭКАЙ   СЕТКІ ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК     СМАЛЯВІЦКАГА РАЁНА


1.1. Правілы карыстання  сельскай бібліятэкай ў Рэспубліцы Беларусь, распрацаваныя ў адпаведнасці з Законам «Аб бібліятэчнай справе ў  Рэспубліцы Беларусь»,  і «Тыпавымі правіламі карыстання бібліятэкамі ў Рэспубліцы Беларусь».

 • Усе грамадзяне рэспублікі ў адпаведнасці з асабістымі патрабаваннямі і інтарэсамі маюць правы на свабодны доступ да бібліятэчнага фонда.
 • Парадак карыстання бібліятэкай, яе фондам, пералік асноўных паслуг устанаўліваюцца ў адпаведнасці з цяперашнім Палажэннем.
 • Асобныя (дадатковыя) віды паслуг з’яўляюцца платнымі.

2.Правы чытача (карыстальнікаў) сельскай  бібліятэкі.

 • Кожны грамадзянін мае права на бібліятэчнае абслугоўванне па месцы работы, жыхарства, вучобы.

Чытач (карыстальнік) бібліятэкі мае правы:

 • бясплатна карыстацца бібліятэчнымі фондамі (акрамя дадатковых платных паслуг і камерцыйнага фонду);
 • бясплатна атрымліваць у бібліятэцы поўную інфармацыю  аб  складзе яе  фонду праз сістэму каталогаў і картатэк і іншых форм бібліятэчнага  інфармавання;
 • браць у часовае карыстанне любы дакумент з бібліятэчнага фонду бясплатна альбо за вызначаную плату ў адпаведнасці з «Палажэннем аб платных паслугах бібліятэкі».
 • карыстацца паслугамі міжбібліятэчнага абанемента;
 • прымаць удзел у масавых мерапрыемствах, якія праводзіць бібліятэка.
 • карыстацца ўсімі  відамі платных паслуг, вызначаных «Палажэннем аб платных паслугах».
 • Чытач бібліятэкі або карыстальнік яе паслугамі можа абскардзіць незаконныя дзеянні службовых асоб бібліятэкі, якія ўшчамляюць яго правы.
 • Асобы, якія не могуць наведаць бібліятэку па месцы жыхарства з прычыны састарэласці, фізічных недахопаў, маюць правы абслугоўвацца на даму.
 1. Абавязкі чытачоў (карыстальнікаў) сельскай бібліятэкі
 • Карыстальнікі бібліятэкі абавязаны выконваць правілы карыстання бібліятэкай.
 • Бібліятэка (абанемент)  ажыццяўляе запіс грамадзян, якія пражываюць, і маюць пастаянную прапіску ў зоне абслугоўвання бібліятэкі. Карыстальнікі, якія не маюць пастаяннай прапіскі, альбо  маюць часовую прапіску абслугоўваюцца без права вынаса кнігі.
 • Пры запісу ў бібліятэку грамадзянін  павінен прад’явіць пашпарт, або іншае пасведчанне асобы , запоўніць чытацкі абанемент і падцвердзіць згоду на выкананне правілаў карыстання бібліятэкай сваім падпісам.
 • Дзеці і падлеткі да 16 гадоў запісваюцца ў бібліятэку па прад’яўленні пасведчання аб нараджэнні і пашпарта бацькоў, або дакумента апекуноў, папячыцеляў.
 • Чытач атрымлівае ў карыстанне не болей 5 экз. кніг на тэрмін да 30 дзён.  Карыстальнікі абавязаны беражліва адносіцца да бібліятэчных фондаў і своечасова вяртаць дакументы ў адзначаны бібліятэкай тэрмін, не выносіць іх з памяшкання бібліятэкі без запісу ў прынятых бібліятэкай формах уліку.

Пры атрыманні  бібліятэчных дакументаў з якімі-небудзь дэфектамі чытачы (карыстальнікі) паведамляюць аб гэтым  бібліятэкару.

Кнігі па МБА  выдаюцца толькі для карыстаняе ў памяшканні бібліятэкі.

 • Чытач (карыстальнік) абавязан захоўваць цішыню ў памяшканні бібліятэкі.

       Забараняецца:

 • карыстанне сотавымі тылефонамі ў памяшканні  бібліятэкі.
 • наведаванне бібліятэкі ў неахайным стане;
 • наведаванне бібліятэкі ў нецвярозым стане;
 • прыводзіць дамашніх жывёл у памяшканне бібліятэкі;
 • курыць ў памяшканні бібліятэкі;
 1. Адказнасць за нанесены ўрон бібліятэчнаму фонду.
 • Чытачы (карыстальнікі), якія страцілі дакумент з фонда бібліятэкі павінны замяніць яго адпаведна такім жа ці прызнаным бібліятэкай раўназначным дакументам.
 • Чытачы (карыстальнікі). Якія нанеслі шкоду дакументу, павінны замяніць яго такім жа дакументам, альбо правесці рамонт, аднаўленне за свой кошт.
 • За страту дакументаў з фонду бібліятэкі або нанясенне ім незаменнай шкоды непаўналетнімі чытачамі адказнасць нясуць іх бацькі або апекуны.
 • Бібліятэка мае права спаганяць запазычанасць з чытача ва ўстаноўленым парадку.
 • Пры вялікай запазычанасці альбо нанясенні шкоды дакументу бібліятэка можа адмовіць чытачу ў абслугоўванні.
 1. Правы бібліятэкі

Бібліятэка мае правы:

 • устанаўліваць і прымаць меры па кампенсацыі ўрону, нанесенага чытачамі фонду бібліятэкі;
 • вызначаць умовы выкарыстання бібліятэчных фондаў на выснове дагавораў з юрыдычнымі і фізічнымі асобамі;
 • аказваць платныя паслугі карыстальнікам у адпаведнасці з “Палажэннем аб платных паслугах”.
 1. Абавязкі бібліятэкі

Бібліятэка абавязана:

 • садзейнічаць рэалізацыі неад’емнага права грамадзяніна на свабодны пошук і атрыманне інфармацыі, ствараць умовы для развіцця і самарэалізацыі асобы, адукацыі і самаадукацыі, культурнай дзейнасці і правядзення вольнага часу;
 • абслугоўваць чытачоў (карыстальнікаў) у адпаведнасці з “Правіламі карыстання бібліятэкай”;
 • не выкарыстоўвыць звесткі аб чытачах і іх інтарэсах у іншых мэтах, апрача навуковых і бібліятэчна-вытворчых;
 • забяспечваць захаванасць бібліятэчнага фонду, папулярызаваць свой фонд і паслугі, развіваць цікавасць да кніг;
 • максімальна поўна задавальняць патрэбы чытачоў у бібіліятэчным фондзе, які павінен быць цалкам адлюстраваны ў даведачным апараце бібліятэкі;
 • забяспечваць высокую культуру абслугоўвання, ствараць спрыяльныя ўмовы для работы ў бібліятэцы, задавальняць патрэбы карыстальнікаў у стварэнні пры бібліятэцы аматарскага аб’яднання, клубаў па інтарэсах.